Öğretmenler Günü Mesajları

24 Kasım 2020 Öğretmenler günü özel arşivimiz aşağıdadır. İstediğiniz mesajı seçerek öğretmeninize armağan edebilirsiniz.

Öğretmenler günü mesajları 2020

 1. “Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler”
 2. “Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”
 3. “Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim.”
 4. “Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır”. –
 5. “İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir”
 6. “Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.”“Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız.”
 7. “En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler.”
 8. Sizi sadece bugün değil, mesleğimi elime aldığım her gün gururla anımsıyorum. Bana el verdiğiniz için, beni geleceğe taşıyıp ışık olduğunuz için size minnettarım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
 9. Hayatıma yön veren, kimliğimi bulmama yardımcı olan, yeteneklerimi keşfetmemi sağlayan, gizli kahramanım. İyi ki yaşamımdan geçtiniz.
 10. Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!
 11. Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
 12. Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
 13. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
 14. Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.
 15. Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
 16. Bizlere göstermiş olduğunuz sonsuz sabır, inanç ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz o inanç, bugünkü başarılarımızda bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
 17. “Öğretmenim, bu günde sizi ne kadar sevdiğimi belirtmek ve üzerimdeki emekleriniz için minnetlerimi sunmak isterim. Hayatta her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”
 18. “Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”
 19. “Yeni neslin doğru bir karakter ve engin bilgilerle yetişmesini, kararlı adımlarla başarıya yürümesini, ülkesine faydalı işler yürütmesini, en önemlisi her zaman adaletin ve sadakatin izinde hareket etmesini siz yüreği güzel öğretmenlere borçluyuz. Çocuklarımızın en doğru şekilde yetişmesinde sizlerin payı çok büyük. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”
 20. “Benim sevgi elçisi, doğru bekçisi, bilgi avcısı güzel öğretmenim. Bana kattığınız her şey için minnettarım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”
 21. “Dünyanın en iyi öğretmeninin öğretmenler gününü kutlar, güzel yarınlarda öğrettiklerinizin izinde buluşmayı dilerim. İyi ki varsınız.”
 22. “Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutlarız.”
 23. “Siz bir ışık, biz de o ışığa muhtaç, onunla aydınlanmaya hevesli öğrencileriz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”
 24. Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller ister. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
 25. * Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.
 26. * Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.
 27. * Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun)
 28. * Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridi
 29. Bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun. Sizler gelecek nesli yetiştiren toplumun en önemli bireylerindensiniz… Hepinizi tebrik eder ve isteklerinizin gerçek olmasını dilerim…
 30. Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
 31. – Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
 32. Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..
 33. – Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
 34. Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder.
 35. Bizlere göstermiş olduğunuz sonsuz sabır, inanç ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz o inanç, bugünkü başarılarımızda bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
 36. “Öğretmenim, bu günde sizi ne kadar sevdiğimi belirtmek ve üzerimdeki emekleriniz için minnetlerimi sunmak isterim. Hayatta her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”

Öğretmen deyince aklımıza eğitim geliyor. Eğitimle alakalı şu yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Mesleki Eğitim Amacı Nedir?

Meslek geçmiş yıllardan beri sahip olunan bilgi ve becerinin başka birey ve topluluğa aktarılmasıyla başlanmıştır. Bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için sürekli yapılan iştir. Gerekli eğitim alındıktan sonra birey bir ünvan kazanır. Her mesleğin gerektirdiği bilgi alma, eğitme ve süreci farklıdır. Eğitim ve gelişim programını kapsayan kuruluşlar vardır. Toplum üretim ve tüketim dengesini içinde barındıran yapıya sahiptir. Toplumda gerekli üretimin sağlanması için bireyin üstlendiği role meslek denir. Bireyin mesleği toplumdaki statüsünü belirleyen etkendir.

 

Tüketim ve ihtiyaçların karşılanması için üretimin doğru zamanda üretilmesi ve topluma sunulması gerekir. Dünya genelinde yüzlerce meslek yer almaktadır. Her mesleğin tanımı, görev alanı, yetkileri belirlenmiştir.

 

Mesleki Eğitim Nedir? Amaçları Nedir?

 

Eğitim, toplumun her alanında ihtiyaç duyulan bir öğedir. Eğitim bireyin ve toplumun gelişmesinde en önemli rolü üstlenir. Gerekli bilgiye sahip olma, bu bilgilerin arttırılması geliştirilmesi bireyin mesleğini daha başarılı olmasında yarar sağlar.

 

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler bir ülkenin toplum yapısını her alanda derinden etkiler. Bu değişimler ile bilgi değişir. Değişime ayak uydurmak gerekli eğitimi almakla olur. Mesleki eğitim nitelikli elemana sahip olma açısından büyük önem teşkil etmektedir.

 

Mesleki eğitim; toplumun her alanında gerekli hizmetin sağlanması için sürdürülen işler için teknik elemanlar yetiştirmek için gerekli eğitimin verilmesidir. Mesleki eğitimin amacı topluma fayda sağlayacak bireyler yetiştirmektir. İnsan gücü yetiştirmeyi hedefler. Mesleki eğitim ile verimliliğin arttırılması sağlanır. Bu eğitimlerin verilmesi için gerekli kurslar açılmaktadır. Dünya düzeyindeki gelişime ve gelişime ayak uydurabilmek ekonomi alanında gerekli başarıyı sağlayabilmek için mesleki teknik eğitim ve öğretimin önemi büyüktür. Okuyamadığı halde sahip olduğu bilgiler ile mesleğini yerine getiren işçilere gerekli bilginin verilmesi üretime etkisini arttırmada yarar sağlar. Verilen eğitimler çalışanların can güvenliğinin korunmasında etkili olur. Ortaya çıkan problem ve kazaların oranı en aza indirilebilir. Mesleki eğitim alma fırsatında 15 yaşını tamamlayan vatandaşlar yararlanır. Mesleki eğitim bazı sebeplerden dolayı okuyamayan çalışmak zorunda kalan öğrencilere hem eğitim tamamlama hem de para kazanma fırsatı sağlar.

 

İşsizlik oranlarının artmasındaki büyük nedenlerden biri bireylerin gerekli bilgiye sahip olmamalıdır. Mesleki eğitim kursları ile bu oranlar düşürülebilir, topluma hizmet sağlayan kişilerin sayıları arttırılabilir. Her birey belli bir amaca hizmet sağlamayı ister. Belli şeyleri başarma, üstesinden gelme, üretme duyguları bireyi mutlu hissettirdiği gibi kendine olan özgüveni de arttırır.

 

Bilim ve teknolojinin göstermiş olduğu hızlı gelişme ile endüstrileşme ve sanayileşme alanı büyük önem kazanmıştır. Bu alanlarda gerekli donanım ve bilgiye sahip çalışanlara ihtiyaç duyulmuştur. Mesleki eğitim ile vasıflı elemanlara sahip olma olanağı sağlar.

 

Mesleki Eğitim Kazanımları

 

Birey mesleği ile ilgili gerekli disiplini kazanır.

Çırak öğrenciler hem eğitim alarak hem de para kazanarak hayatını devam ettirme şansına sahip olur.

Yapılan işlerde kalite ve verimlilik artar.

Çalışma hayatına uyum sağlar.

Çözüm odaklı olma becerisini bireye kazandırır.

Bilinçli elemanlar yetiştirmeye katkı sağlar.

 • öğretmenler günü mesaj
 • öğretmenler günü mesajı
 • öğretmenler günü mesajı kısa
 • öğretmenler günü mesajı atatürk
 • öğretmenler günü mesajı anlamlı
 • öğretmenler günü mesajı vali
 • öğretmenler günü mesajı sevgiliye
 • öğretmenler günü mesajları resimli
 • öğretmenler günü mesajı görsel
 • öğretmenler günü mesajı atatürklü
 • öğretmenler günü mesajı ablaya
 • öğretmenler günü mesajı arkadaşa
 • öğretmenler günü mesajı abiye
 • öğretmenler günü mesajı anneye
 • öğretmenler günü mesajı almanca
 • öğretmenler günü mesajı babaya
 • öğretmenler günü mesajı başöğretmen
 • öğretmenler günü mesajı bakan
 • öğretmenler günü mesajı belediye başkanı
 • öğretmenler günü mesajı bimer
 • öğretmenler günü için güzel bir mesaj
 • öğretmenler günü mesajı cumhurbaşkanı
 • öğretmenler günü mesajı cevap
 • öğretmenler günü kutlama mesajı cumhurbaşkanı
 • öğretmenler günü mesajları duygusal
 • öğretmenler günü mesajı dini sözler
 • öğretmenler günü mesajı dini
 • öğretmenler günü mesajı doğal
 • öğretmenler günü mesajı uzun duygusal
 • öğretmenler günü mesajı ekşi
 • öğretmenler günü mesajı en güzel
 • öğretmenler günü mesajı eşe
 • öğretmenler günü mesajı edebiyat
 • öğretmenler günü mesajı erdoğan
 • öğretmenler günü mesajı milli eğitim bakanı
 • öğretmenler günü mesajı fotoğrafları
 • öğretmenler günü mesajı facebook paylaş
 • öğretmenler günü mesajı resimli facebook
 • öğretmenler günü resimli kutlama mesajları facebook
 • öğretmenler günü mesaj görselleri
 • öğretmenler günü mesajı güzel sözler
 • öğretmenler günü mesajı gif
 • öğretmenler günü mesajı güzel
 • öğretmenler günü mesajı resimli görsel
 • öğretmenler günü kutlama mesajları görsel
 • 24 kasım öğretmenler günü mesajları görsel
 • öğretmen günü için güzel mesajlar
 • öğretmenler günü mesaj hattı
 • öğretmenler günü mesajı hadis
 • öğretmenler günü mesajı hediye sepeti
 • öğretmenler günü mesajı hareketli
 • öğretmenler günü mesajı haberler
 • milli eğitim öğretmenler günü mesaj hattı
 • ogretmenler gunu mesaj indir
 • öğretmenler günü mesajı ingilizce
 • öğretmenler günü mesajı instagram
 • öğretmenler günü mesajı islami
 • öğretmenler günü mesajı istiyorum
 • öğretmenler günü mesajı isme özel
 • öğretmenler günü ile mesajlar
 • öğretmenler günü ilgili mesajlar
 • öğretmenler günü mesaj kartları
 • öğretmenler günü mesaj kısa
 • öğretmenler günü mesaj kartı
 • öğretmenler günü mesajı kısa ve öz
 • öğretmenler günü mesajı komik
 • öğretmenler günü mesajı kürtçe
 • öğretmenler günü mesajı kısa ve öz anlamlı
 • öğretmenler günü mesajı kısa öz
 • ögretmenler günü mesajları
 • öğretmenler günü mesajı lise
 • öğretmenler günü mesajı meb
 • öğretmenler günü mesajı mustafa kemal atatürk
 • öğretmenler günü mesajı mhp
 • öğretmenler günü müdür mesajı
 • öğretmenler günü mesajı okul müdürü
 • 24 kasım öğretmenler günü mesajı meb
 • mebim öğretmenler günü mesaj
 • öğretmenler günü mesajı numarası
 • meb öğretmenler günü mesajı numarası
 • öğretmenler gününe özel mesaj
 • öğretmenler günü mesajı ortaokul
 • öğretmenler günü mesajı ozel
 • öğretmenler günü kutlu olsun mesajları
 • öğretmenler günü mesajı kisa ve oz
 • öğretmen günü kutlu olsun mesajları
 • öğretmenler günü mesajı pinterest
 • öğretmenler günü mesajı peygamberimiz
 • 24 kasım öğretmenler günü mesajları pinterest
 • öğretmenler günü mesaj resimli
 • öğretmenler günü mesajı resmi
 • öğretmenler günü mesajı resimli komik
 • öğretmenler günü msj resimli
 • öğretmen günü mesajları resimli
 • öğretmenler günü mesajı sözleri
 • öğretmenler günü mesajı sade
 • öğretmenler günü mesajı sözlü
 • öğretmenler günü mesajı sözcü
 • öğretmenler günü mesajı sesli
 • öğretmenler günü mesajları sözler
 • öğretmenler günü mesajı siyasi
 • öğretmenler günü mesajı tumblr
 • öğretmenler günü mesajı twitter
 • öğretmenler günü mesajı teyzeye
 • öğretmenler günü teşekkür mesajı
 • öğretmenler günü tebrik mesajları
 • öğretmenler günü teşekkür mesajı meb
 • sevgiliye öğretmenler günü mesajı tumblr
 • öğretmenler günü veliye teşekkür mesajı
 • öğretmenler günü mesajı uzun
 • öğretmenler günü mesajı uzun tumblr
 • ablaya öğretmenler günü mesajı uzun
 • sevgiliye öğretmenler günü mesajı uzun
 • öğretmen doğum günü mesajı uzun
 • 24 kasım öğretmenler günü mesajları uzun
 • öğretmenler için doğum günü mesajları uzun
 • öğretmenler günü mesajı videoları
 • öğretmenler günü mesajları ve şiirleri
 • öğretmenler günü mesajı veli
 • öğretmenler günü mesajı valilik
 • öğretmenler günü videolu mesaj
 • öğretmenler günü mesajı whatsapp
 • öğretmenler günü mesaj yazıları
 • öğretmenler günü mesajı yazılı
 • öğretmenler günü mesajı yayınladı
 • öğretmenler günü mesajı yengeye
 • öğretmenler günü mesajı ziya selçuk
 • öğretmenler günü ne zaman mesajı
 • başkandan öğretmenler günü mesajı
 • bakanlık öğretmenler günü mesajı
 • bakanın öğretmenler günü mesajı
 • cumhurbaşkanımızın öğretmenler günü mesajı
 • chp öğretmenler günü mesajı
 • cok guzel ogretmenler gunu mesaji
 • cumhurbaşkanı erdoğan öğretmenler günü mesajı
 • öğretmenler günü mesajı duygusal
 • dunya ogretmenler gunu mesaji
 • öğretmenler doğum günü mesajı
 • dayıya öğretmenler günü mesajı
 • öğretmenler günü mesajı eşime
 • öğretmenler günü mesajı en anlamlı
 • esprili öğretmenler günü mesajı
 • fransızca öğretmenler günü mesajı
 • fen öğretmenine öğretmenler günü mesajı
 • öğretmenler günü için güzel mesajlar
 • halaya öğretmenler günü mesajı
 • spor hocasına öğretmenler günü mesajı
 • öğretmenler günü mesajı indir
 • öğretmenler günü mesajı kısa anlamlı
 • öğretmenler günü mesajı kuzene
 • öğretmenler günü mesajı kaymakam
 • müdüre öğretmenler günü mesajı
 • öğretmenler günü mesajı nasıl yazılır
 • öğretmenler günü kutlu olsun mesajı
 • ogretmene ogretmenler gunu mesaji
 • osmanlıca öğretmenler günü mesajı
 • ak parti öğretmenler günü mesajı
 • öğretmenler günü mesajı resimli
 • öğretmenler günü kutlama mesajı resimli
 • öğretmenler günü mesajı sevgili
 • öğretmenler günü tebrik mesajı
 • öğretmenler günü toplu mesajları

You Might Also Like

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir